Endoskopisk sleeve (ESG)

Overvekt er et stort problem over hele verden og kan føre til mange ulike fysiske og psykiske problemer. For eksempel kan overvekt føre til hjerte- og karsykdommer, diabetes, leddproblemer, søvnproblemer, depresjon og ulike typer kreft. For mange mennesker er det svært vanskelig å gå ned i vekt, og det kan føre til frustrasjoner. 

HVA ER ENDOSLEEVE?

Endoskopisk sleeve gastroplastikk (ESG) (endosleeve) bør sees på som et hjelpemiddel for å oppnå vekttap i kombinasjon med en sunn livsstil. Prosedyren er en metode for å hjelpe deg å gå ned i vekt ved å redusere størrelsen på magesekken med en slange man trer ned via munnen. På den måten reduserer volumet av magen og kapasiteten for mat i magen. Man blir raskere mett etter å ha spist og dermed spiser man mindre. Denne teknikken skiller seg fra en klassisk kirurgisk operasjon da det ikke gjøres noen snitt i huden for å utføre operasjonen. Klinikken vår er den første i Norge som utfører denne prosedyren.

FORBEREDELSE FØR ENDOSLEEVE

 • Du vil ha en konsultasjon med kirurg som vil undersøke deg og spørre om tidligere sykehistorie. 
 • Du vil få kostveiledning av ernæringsfysiolog
 • Du må fylle ut en egenerklæring om helse og et tilleggsark i samarbeid med kirurgen som legges inn i journalen din.
 • Du som røyker er mer utsatt for å få lungebetennelse og andre komplikasjoner i forbindelse med operasjon. Du bør derfor slutte å røyke 4-8 uker før operasjonen. Dersom du ikke klarer å slutte er det likevel viktig at du ikke røyker den dagen du skal opereres.
 • Du må være fastende operasjonsdagen. Dersom du ikke følger reglene om faste og røyking kan du risikere at operasjonen blir utsatt eller avlyst. Faste vil si følgende:
  • Du skal ikke spise, eller drikke melk de siste 6 timene før operasjonen. 
  • Du kan drikke litt (noen munner) vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te eller svart kaffe inntil 2 timer før operasjon. 
  • Du skal ikke røyke eller bruke snus i 2 timer før operasjonen. Du skal heller ikke tygge tyggegummi eller spise sukkertøy de siste 2 timene før en operasjon.
 • Operasjonsdagen før du skal opereres vil du få smertestillende midler i tablettform, såkalt premedikasjon. 

HVORDAN UTFØRES EN ENDOSKOPISK SLEEVE?

Endosleeve prosedyren foregår mens du er i full narkose. Dr. Edenberg utfører alle prosedyrer. Dr. Edenberg har lang erfaring innen mage- og tarmoperasjoner, både åpne og ved kikkehullsteknikk samt vekttapsprosedyrer.

Et gastroskop settes inn gjennom munnen og nedover i spiserøret til man når magesekken. Magens volum reduseres med 30-50% ved bruk av en spesiell sy-teknikk der man fester flere sting (suturer) i en U-form langs den større krumningen av magen. Suturene er ikke resorberbare. Siden prosedyren gjøres gjennom munnen, er det ingen arr på magen i etterkant. Prosedyren varer ca. 1 time. Endoskopisk sleeve gjøres som dagkirurgi (pasienten kan reise hjem samme dag) og krever ikke sykehusopphold. 

På postoperativ post kan pasienten begynne å  nippe til væske ca. en time etter prosedyren og reise hjem innen noen få timer etter prosedyresltt. De fleste pasienter kan være tilbake på jobb etter bare 2-4 dager. Vanligvis bruker pasienter i gjennomsnitt 3 dager på å komme seg.  En endosleeve regnes som en permanent løsning siden suturene er sterke, men kan reverseres eller revideres hvis ønskelig.

endosleeve

TIL HVEM KAN ENDOSLEEVE PASSE FOR?

 • En BMI på mer enn 30 kg/m2 der man tidligere ikke har klart å opprettholde et vekttap til tross for kostholdendringer og trening.
 • At man er motivert og forberedt på å tilpasse seg en ny livsstil og et nytt kosthold

Det vil alltid være kirurgen i samarbeid med kunden som endelig setter indikasjon for å gjennomføre endosleeve prosedyren. Det kan være andre medisinske grunner til å gjennomføre en slik prosedyre samt grunner til å avstå fra å gjennomføre den. 

FORDELER OG ULEMPER VED ENDOSLEEVE

En volumreduksjon av magen hjelper med vekttap, men det er viktig å følge den postoperative dietten etter prosedyren og fortsette en sunn livsstil for å unngå komplikasjoner og oppnå et vellykket vekttap over tid som varer ved. Endosleeve pasienter har gode vekttapsresultater, tap av ca. 30-60 % av overvekten er vanlig og man kan se vanligvis bedring eller remisjon av sykdommer som type 2 diabetes, høyt blodtrykk, fettlever og andre fedmerelaterte sykdommer.

Enhver prosedyre har sine fordeler og ulemper. For endosleeve er den store fordelen måten det gjøres på, uten at man skader hud eller muskulatur i bukveggen. Dermed etterlates heller ingen arr. En ulempe med denne prosedyren er risikoen for en dilatasjon (utvidelse) av magen på lang sikt hvis man ikke samtidig legger om kostholdet sitt. Dette kan igjen føre til en vektøkning. Forventede plager etter gjennomført endosleeve er forbigående oppkast og kvalme (4-7 dager). Sjeldne komplikasjoner som blødning og lekkasje fra magesekken kan forekomme, men dette er megete sjeldent. Til dags dato har endosleeve vist en gunstig sikkerhetsprofil.

OPPFØLGING AV PASIENTER SOM HAR GJENNOMFØRT ENDOSLEEVE

Oppfølging etter kirurgi, såkalt postoperativ omsorg, er en sentral del av  behandlingsforløp. Intensjon med det er å sikre få komplikasjoner, lite ubehag (smerte/kvalme), god pasienttrygghet og optimale behandlingsresultat. Vi ønsker at totalopplevelsen av vår behandling blir god. Det er derfor viktig for oss å vite hvordan det går med pasienten også etter hjemkomst og om han eller hun er tilfreds med servicen og resultatet man har fått. Vi anstrenger oss for å følge pasienten rett, tett og tilstrekkelig opp etter utskrivelse. Ved utskrivelse vil du få skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg etter operasjonen og hva slags smertestillende du kan benytte. Man vil ha et fast oppfølgingsregime over 12 måneder etter gjennomført prosedyre av profesjonelle ernæringsfysiologer…..

Kan jeg spise normalt etter prosedyren?

Ja, man kan spise akkurat det samme men metthetsfølelse vil komme tidligere.

Må jeg ta kosttilskudd etter prosdyren?

Nei, men du vil få oppfølging ved ernæringsfysiolog hos oss for å optimalisere kostholdet.

Får jeg arr?

Nei, det er ingen arr etter prosedyren for endosleeve.

Må jeg sykmelde meg etter prosedyren?

Nei. Du må observeres i 6t men reiser samme dag.

Pris 99.000 kr

Send mail til info@neoklinikken.no for gratis konsultasjon.

Del innlegget: